Господи воззвах… и Всякое дыхание да хвалит Господа

Глас….

Господи, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя́. / Услы́ши мя́ Го́споди/ Господи, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя́:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми́ к Тебе́.// Услы́ши мя́ Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю,/ же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя́ Го́споди.

На 10:

Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, / испове́датися и́мени Твоему́.

Мене́ жду́т пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне́.

На 8:

Из глубины́ воззва́х к Тебе́ Го́споди, / Го́споди, услы́ши гла́с мо́й.

Да бу́дут у́ши Твои́, / вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

На 6:

Аще беззако́ния на́зриши Го́споди, Го́споди, кто́ постои́тъ?/ Яко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Имене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя́ Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

На 4:

От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, / да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Яко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, / и То́й изба́вит Изра́иля от все́х беззако́ний его́.

Хвали́те Го́спода вси́ язы́цы, /похвали́те Его́ вси́ лю́дие.

Глас …

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода,/

Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет пе́снь Бо́гу.

Хвали́те Его́ вси́ а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́. // Тебе́ подоба́ет пе́снь Бо́гу.

На 6:

Сти́х: Сотвори́ти в ни́х су́д напи́сан: / сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Сти́х: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

На 4:

Сти́х: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Сти́х: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ вопсалти́ри и гу́слех.

Сти́х: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Сти́х: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния: / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Воскресные:

Сти́х: Воскресни́ Го́споди Бо́же мо́й, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Сти́х: Испове́мся Тебе́ Го́споди, все́м се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ Твоя.

Добавить комментарий